Konversi NIP :

A. Usul Baru :

1. FC SK CPNS (80%) (2 Lembar).
2. FC SK PNS (100%) (2 Lembar).
3. FC SK Terakhir (2 Lembar).
4. FC Ijazah Saat CPNS (2 Lembar).
5. FC PU PNS (2 Lembar).

B. Perbaikan :

1. FC SK CPNS (80%) (2 Lembar).
2. FC SK PNS (100%) (2 Lembar).
3. FC SK Terakhir (2 Lembar).
4. FC Ijazah Saat CPNS (2 Lembar).
5. SK Konversi NIP Asli (2 Lembar).