KELENGKAPAN BERKAS PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL

1. PENGANGKATAN PERTAMA
    a. Kelengkapan Berkas
        • Foto copy sertifikat Diklat Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir.
        • Surat Keterangan pengalaman kerja sesuai jabatan fungsional dari
          pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 2 Tahun.
        • Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
        • Foto copy SKP/ Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang telah dilegalisir.
        • Foto copy Penetapan Angka Kredit yang telah dilegalisir.
        • Foto Copy Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir.
        • Foto copy NUPTK (bagi Guru) yang telah dilegalisir.
        • Foto copy Akta atau Sertifikat kompetensi ( bagi Guru) yang telah
          dilegalisir.
        • Surat Pengantar dari unit kerja.
    b. Berkas tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisir oleh
        pejabat yang berwenang.

2. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN
    FUNGSIONAL/ ATAU JABATAN FUNGSIONAL KE JABATAN FUNGSIONAL
    LAIN.
   a. Kelengkapan Berkas
       • Foto copy sertifikat Diklat Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir.
       • Surat Keterangan pengalaman kerja sesuai jabatan fungsional dari
         pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 2 Tahun.
       • Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
       • Foto copy SKP/ Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang telah dilegalisir.
       • Foto copy Penetapan Angka Kredit yang telah dilegalisir.
       • Foto Copy Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir.
       • Foto copy SK Jabatan Fungsional lama yang telah dilegalisir
       • Foto copy Akta atau Sertifikat kompetensi ( bagi Guru) yang telah
         dilegalisir.
       • Foto copy NUPTK (bagi Guru) yang telah dilegalisir.
       • Surat Pengantar dari unit kerja.
   b. Berkas tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisisr oleh
      pejabat yang Berwenang.

3. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
    a. Kelengkapan Berkas
       • Foto copy sertifikat Diklat Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir.
       • Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
       • Foto copy SKP/ Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang telah dilegalisir.
       • Foto copy Penetapan Angka Kredit yang telah dilegalisir.
       • Foto copy SK Jabatan Fungsional lama yang telah dilegalisir
       • Foto copy NUPTK (bagi Guru) yang telah dilegalisir.
       • Surat Pengantar dari unit kerja.
   b. Berkas tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisisr oleh
       pejabat yang Berwenang.

4. PEMBEBASAN SEMENTARA
   a. Kelengkapan Berkas
       • Foto Copy SK TUBEL bagi yang tugas belajar/SK jabatan baru apabila
         diangkat dalam jabatan struktural.
       • Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
       • Foto copy SKP/ Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang telah dilegalisir.
       • Foto copy Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dilegalisir.
       • Foto copy NUPTK (bagi Guru) yang telah dilegalisir.
       • Surat Pengantar dari unit kerja.
   b. Berkas tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisisr oleh
       pejabat yang Berwenang.

5. PENGANGKATAN KEMBALI
    a. Kelengkapan Berkas
        • Surat pengembalian setelah selesai mengikuti pendidikan (bagi
          PNS yang TUBEL), dan foto copy Surat Pembebasan sementara dari
          jabatan fungsional atau foto copy pemberhentian dari jabatan
          struktural yang telah dilegalisir.
        • Surat Keputusan penempatan kembali (bagi PNS yang TUBEL) dari
          pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.
        • Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
        • Foto copy SKP/ Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang telah dilegalisir.
        • Foto copy Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dilegalisir.
        • Foto copy SK Jabatan Fungsional lama yang telah dilegalisir.
        • Foto copy NUPTK (bagi Guru) yang telah dilegalisir.
        • Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pejabat yang
          berwenang.
        • Surat Pengantar dari unit kerja.
    b. Berkas tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisisr oleh
        pejabat yang Berwenang

6. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
    a. Kelengkapan Berkas
        • Surat Keputusan telah melakukan pelanggaran disiplin PNS.
        • Surat Keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa
          yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
          batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan Menpan,
          Peraturan Bersama Menteri dan Peraturan Menteri tentang jabatan
          fungsional dan angka kreditnya.
       • Foto copy Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dilegalisir.
       • Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
       • Surat Pengantar dari Unit Kerja.
   b. Berkas tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisisr oleh
       pejabat yang Berwenang.