1. Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi usul Kenaikan Pangkat PNS:
    a. Usulan ditandatangani oleh pimpinan SKPD
    b. Copy sah Konversi NIP lama ke NIP baru
    c. Copy sah SK CPNS dan pengangkatan dalam pangkat terakhir
    d. Copy sah Kartu Pegawai (KARPEG).
    e. Copy sah SK pengangkatan dalam jabatan, Surat Pernyataan
        Pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebelumnya
        dan terakhir ( jabatan yang sedang didudukinya saat ini )
     f. Copy sah SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional, SK
        penyesuaian jabatan fungsional bagi Guru golongan III/a ke atas,
        Penetapan Angka Kredit (PAK) asli bagi PNS yang menduduki jabatan
        fungsional tertentu.
    g. Copy sah Sertifikat Ujian Dinas Tk.II/ Diklatpim III/ SEPADYA/SEPAMA
        atau Ijazah Pasca Sarjana bagi PNS yang pindah golongan III/d ke
        IV/a dan Ujian Dinas Tk.I/ Diklatpim IV/ ADUM atau Ijazah Sarjana
        bagi PNS yang pindah golongan II/d ke III/a.
    h. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
    i.  Surat Keputusan Tugas Belajar
     j. Uraian tugas lama dan baru yang dibebankan kepada PNS yang
        bersangkutan ditandatangani oleh pimpinan SKPD (Pejabat Eselon II)
        untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
    k. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun Terakhir.
     l. Copy sah Ijazah terakhir dan transkrip Nilai
   m. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan bagi PNS
        pemegang Eselon II, III dan IV.
    n. Berkas usul kenaikan pangkat yang dalam bentuk salinan / fotocopy,
        dilegalisir dengan tandatangan dan stempel basah serta dimohon
        mencantumkan Nomor HP yang bisa dihubungi.

2. Berkas Usul Kenaikan Pangkat dibuat dalam rangkap 2 (dua ) dan
    untuk kenaikan pangkat Golongan IV/b ke IV/c dibuat dalam rangkap 4
    (empat), disusun sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan
    administrasi usul kenaikan pangkat.